Välkommen till Nya Etik & Energi!

Föreningen Nya Etik & Energi är under avveckling. Styrelsen föreslår att beslut om upplösning fattas vid en föreningsstämma hösten 2016. Kallelse kommer att skickas till medlemmarna. Tills vidare fungerar medlemssidan, till vilken medlemmarna har fått inloggningsuppgifter. Likaså kommer den omvärldsbevakning som hittills funnits på hemsidan att fungera under hösten.

Kontaktpersoner för etikfrågor är
Jan Cedmark, 070 329 89 90
Sara Kjellerhag, 070 248 58 91

Kontaktpersoner för energifrågor är
Arne Karlsson, 072 541 02 28
Hans Wernstedt 070 496 33 15

Nya Etik & Energi är en ideell förening som verkar för en positiv omställning till hållbar livsstil och energianvändning. Grundläggande är hur vi kan använda jordens resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. I samverkan med medlemmar och experter har en modell och verktyg utvecklats för energieffektivisering av byggnader. Medvetenhet och dialog om etik, klimaträttvisa och hållbarhet hör ihop med energi och teknik.

Medlemmar är i huvudsak församlingar och stift. Även organisationer, företag och enskilda personer är välkomna som medlemmar. Tillsammans arbetar vi med frågor om förändrad livsstil, verksamhet och förvaltning som bidrar till bättre livsvillkor för allt liv på vår planet.

Klimat- och energifrågorna är några av de viktigaste utmaningarna vi möter i vår tid och Sverige bör ligga i framkant i en positiv energiomställning. Tillsammans med er vill vi bidra till det arbetet!

Läs gärna vidare om förening och bolag, medlemskap, program för energieffektivisering, Etiklotsen m.m. via flikarna ovan. Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss via telefon eller epost.

Kansli telefon: 0707-58 28 06
Kansli E-post: kansli@etikochenergi.se

Aktuellt från Etik & Energi

Kolla in Topten.se innan du handlar nytt!

För att nå klimatavtalets mål så måste vi alla agera och ställa om vår livsstil. ”Top Ten” hjälper dig! På www.toptensverige.se listas de energieffektivaste produkterna just nu! Gå in och …Läs mer »

Seminarium om barn och kemikalier 10 maj

Den här eftermiddagen ger mer kunskap om kemikalier baserat på aktuell forskning. De kemikaliegrupper som är mest problematiska är också vanliga i våra vardagsmiljöer och barn är särskilt känsliga för …Läs mer »

Utbildning om förändrat klimat och byggnader 13 april

Välkommen till en angelägen och lärorik kursdag med fokus på klimatförändringarnas påverkan på byggnader, om förebyggande arbete, klimatanpassning och lösningar för att hantera problem och ökad risk för skador i …Läs mer »

Intressanta Nyheter